Isıcam Kumbara Kart Kulübü Üyelik Sözleşmesi

1.TARAFLAR

İşbu üyelik sözleşmesi (“Sözleşme”); www.isicamciyiz.biz ve mobil cihaz uygulamalarının sahibi olan ve İçmeler, D100 44A, 34947 Tuzla/İstanbul adresinde bulunan Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (“ŞİŞECAM”) ile www.isicamciyiz.biz ve mobil uygulaması ( “Platform”) aşağıdaki şartları kabul ederek üye olan Platform kullanıcısı veya mobil cihazlara kurulan uygulamalardan üye olan arasında, Üye’nin, ŞİŞECAM’ın sunduğu Hizmetler’den yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi için akdedilmiştir.

Üye, Platform’a üye olmakla, “Sözleşme”nin tamamını okuduğunu, anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

ŞİŞECAM ve Üye işbu Üyelik Sözleşmesi'nde münferiden "Taraf" ve müştereken "Taraflar" olarak anılacaklardır.

2. TANIMLAR

Çerez (Cookie) Politikası Platform’un fonksiyonel işlerliğini sağlamak, Üyeler’in alışveriş deneyimini iyileştirmek ve Üyeler’in Platform'ni ziyaretlerine ilişkin bilgiler doğrultusunda tercih ve beğenilerine uygun içerik sunmak amacıyla kullanılan çerezler hakkında bilgilendirme içeren ve Platform üzerinden (https://www.isicamciyiz.biz/Home/Cerez) erişilebilecek olan metni ifade eder.

Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası Üyeler'in Platform üzerinden ilettikleri kişisel verilerin, ŞİŞECAM tarafından hangi amaçlarla ve ne şekilde kullanılacağı gibi konular da dahil olmak üzere ŞİŞECAM’ın kişisel verilere ilişkin genel gizlilik politikasını düzenleyen ve Platform üzerinden (https://www.isicamciyiz.biz/Home/Gizlilik) erişilebilecek olan metni ifade eder.

Hesabım Sayfası Üye'nin Platform’da yer alan çeşitli uygulamalardan ve Hizmetler'den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel verilerini ve uygulama bazında kendisinden talep edilen bilgilerini girdiği sadece ilgili Üye tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen Üye'ye özel sayfayı ifade eder.

Hizmet Üyeler'in işbu Üyelik Sözleşmesi içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla ŞİŞECAM ya da ŞİŞECAM’ın belirlediği iş ortağı tarafından sunulan hizmet ve uygulamaları ifade eder.

Hediye Kataloğu ŞİŞECAM’ın Platform üzerinde ŞİŞECAM usul ve kurallarına uygun olarak birden fazla ürün ve/veya hizmetin satışına yönelik içerik ve görsellerden oluşan ürünlerin yayınlandığı sanal mağazayı ifade eder.

Garanti Belgesi Isıcam Sistemleri’nin üretim hatalarına karşı 10 yıl süre ile Isıcam Yetkili Üreticisi tarafından hazırlanan belgedir.

Isıcam Yetkili Üreticisi: ŞİŞECAM tarafından belirlenen yetkili üreticiliğin koşullarını yerine getirerek ilgili franchise unvanını kazanmış ve ŞİŞECAM tarafından düzenli olarak denetlenen firmalardır.

Kumbara Kart Puanı: Isıcam Yetkili Üreticileri tarafından oluşturulan Garanti Belgelerinin üzerinde bulunan QR kodların sisteme üye olan PVC/Alüminyum Doğrama firmaları tarafından sisteme okutulaması veya sistemdeki çeşitli alanlara katılım sağlanması suretiyle üye firmalar tarafından elde edilen puanlardır.

Doğrama Firması: ŞİŞECAM’a ait olan ve üretiminin Isıcam Yetkili Üreticileri tarafından yapılan Isıcam Sistemleri ürünlerinin alımını ve satımını yapan firma veya firmalardır.

Onaylama İşlemi Üye tarafından, üyelik formunda www.isicamciyiz.biz sitesinden veya mobil uygulamasından oluşturulan üyelik talebinin veya hediye kataloğu üzerinden verilen hediye siparişlerinin gerekli kontroller sonrasında aktif hale getirilebilmesi ve sürecin ilerletilebilmesi için ŞİŞECAM tarafından yapılması gereken işlemdir.

Üye ŞİŞECAM ile yaptığı işbu Üyelik Sözleşmesi kapsamında hediye kataloğunda yer alan ürün ve/veya hizmetleri kazandığı puanlar karşılığında temin edebilen Doğrama Firması ve Isıcam Yetkili Üreticisini ifade eder.

Platform Mülkiyeti ŞİŞECAM’a ait olan ve ŞİŞECAM’ın işbu Sözleşme ile belirlenen Hizmetler’i üzerinde sunmakta olduğu www.isicamciyiz.biz alan adına sahip internet sitesini, mobil uygulamalarını ve mobil siteyi ifade eder.

 

3. ÜYELİK SÖZLEŞMESİ'NİN KAPSAM VE AMACI

3.1. Üyelik Sözleşmesi’nin amacını, Platform üzerinde ŞİŞECAM veya ŞİŞECAM’ın iş ortağı tarafından sunulan Hizmetler’den Üyeler’in yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda Taraflar'ın hak ve yükümlülüklerinin tespiti oluşturmaktadır.

3.2. Şüpheye mahal vermemek adına, işbu Üyelik Sözleşmesi, yalnızca Taraflar arasında olup, Platform’da yer alan ve yer alacak olan Ürün ve Hizmetler'e yönelik şekil ve şartları kapsamaktadır.

 

4. TARAFLAR'IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. Platform, Isıcam Yetkili Üreticileri ve Doğrama Firmaları içindir. Üyelik, Doğrama Firmaları ve Isıcam Yetkili Üreticilerinden başka şahıs ve kurumlar tarafından kullanılamaz. Üyeler sadece tek bir üyelik oluşturabilir.

4.2. Üyelik statüsünün kazanılması için, Üyelik Sözleşmesi'nin onaylanması ve üyelik sayfasında talep edilen bilgilerin doğru ve güncel bilgilerle doldurması gerekmektedir. Üye olmak isteyen kullanıcının 18 (on sekiz) yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. Üyelik Sözleşmesi’ni doldururken doğru ve güncel bilgi sağlamayan Üye, bu sebeple doğabilecek tüm zararlardan bizzat sorumludur.

4.3. ŞİŞECAM tamamen kendi iradesi doğrultusunda ve herhangi bir sebebe dayanmadan Üye başvurularını reddedebilir veya Üye başvurusunun kabul edilmesini ek şart ve koşullara bağlayabilir. ŞİŞECAM, işbu Sözleşme ve/veya Platform’da belirtilen diğer kural ve koşullara aykırılık, Üye başvurusu sırasında verilen bilgilerin yeterli, doğru veya güncel olmadığının tespit edilmesi, Üye başvurusunda bulunan kişinin başvurusunun daha önce reddedilmiş olması da dahil olmak üzere, haklı bir sebebe dayanarak veya herhangi bir sebebe dayanmadan ve herhangi bir bildirimde bulunmadan, her zaman herhangi bir tazminat yükümlülüğü altında bulunmaksızın Üye statüsüne son verebilir.

4.4. ŞİŞECAM, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından, üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye,  www.isicamciyiz.biz  internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden ŞİŞECAM’dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

4.5. Üyelerin, Isıcam Kumbara Kart Platform üzerinde yapabilecekleri işlemler, Üyelere bildirilmiş olup, Üyelerin, yetkilendirilmedikleri işlemlere ait modüllerin, Isıcam Kumbara Kart Platformunda sehven açık kalması ve Üye tarafından üyelik girişi ile işlem yapılabilir halde olması durumunda, Üye bu işlemleri yapmaktan kaçınacak ve durumu derhal ŞİŞECAM yetkililerine bildirecektir. Bu bildirim yapılmadan, yetkisi olmadığı halde Üye tarafından işlem yapılması halinde, bu işlemle ilgili ŞİŞECAM’a yüklenebilecek her türlü maddi ve manevi zararların Üye tarafından karşılanacağını, Üye gayri kabili rücu olarak kabul ve taahhüt etmiştir.

4.6. Üye’nin usulsüz kullanımlarından dolayı, ŞİŞECAM tarafından ödenmesi gereken her türlü maddi ve manevi tazminattan ötürü uğradığı zararlar, Üye’nin, rızası aranmaksızın öncelikli olarak, ŞİŞECAM nezdindeki her türlü alacağı ile takas edilecektir.

4.7. Isıcam Kumbara Kart Kulübü’ne üye olan kişi, üye olurken elektronik olarak ilgili beyanlarda bulunulmuş olması halinde yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında ŞİŞECAM, ŞİŞECAM iştiraki olan tüm şirketler ve ŞİŞECAM’ın iş ortakları tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder.  Üye, Isıcam Kumbara Kart Kulübü’ne üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya üye davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, ŞİŞECAM iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, ŞİŞECAM ve ŞİŞECAM iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece üyeliği sona erdiğinde de verilerin toplanmasına, ŞİŞECAM iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, ŞİŞECAM ve ŞİŞECAM iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece ŞİŞECAM ve ŞİŞECAM iştiraki olan tüm şirketlerin kendisi ile internet, telefon, SMS, vb iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve ŞİŞECAM ve ŞİŞECAM iştiraki olan şirketleri sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder. Üye, kişisel verileri ile ilgili detaylı bilgiye https://www.isicamciyiz.biz/Home/Gizlilik  adresinden ulaşabilir. Isıcam Kumbara Kart üyeleri, kişisel verilerinin sunucuları yurt dışında bulunan sistemleri sağlayan hizmet sağlayıcılar üzerinden ŞİŞECAM tarafından işlenmesine açık rıza verdiğini kaydolma aşamasında bu koşulları kabul ederek beyan etmektedir.

4.8. Üye, Platform üzerinde gerçekleştirdiği tüm işlemlerde, işbu Üyelik Sözleşmesi'nin hükümleri ile Platform’da zaman zaman yayınlanabilecek koşullara, kanuna, ahlaka ve adaba, dürüstlük ilkelerine uyacak, herhangi bir yöntem ile Platform’un işleyişini engelleyebilecek davranışlarda, üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden veya etme tehlikesi bulunan fiillerde bulunmayacak ve Platform’da belirtilen tüm koşullara, yürürlükteki mevzuata ve ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini kabul ve beyan eder. Platform ve kampanyalar içerisinde ticari kullanım, kötü niyetli kullanım veya suiistimal olduğuna yönelik belirtiler görülmesi halinde, Şişecam’ın kendi takdirine bağlı olarak üyeliği sonlandırma, kazanılan faydaların kullanımını engelleme veya uygun olabilecek diğer tedbirleri alma hakkı bulunmaktadır.

4.9. Üye'nin Hesabım Sayfası'na erişmek ve Platform üzerinden işlem gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisi, Üye tarafından oluşturulmakta olup, söz konusu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen Üye'nin sorumluluğundadır. Üye, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisine ait olmadığını bildirim için +90 850 450 4726 no’lu numara üzerinden çağrı merkezini arayarak veya https://www.isicamciyiz.biz/Home/Contact adresi üzerinden 5 gün içerisinde bildirimde bulunması halinde puanın iadesi yapılması Şişecam tarafından değerlendirilecek. Aksi halde Üye bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunu peşinen kendisine ait olduğunu ve bu bilgilerinin Üye dışında bir kişi tarafından kullanılması, kaybolması veya el değiştirmesi nedeniyle Kullanıcı ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı zararlardan münhasıran sorumlu olacağını ve yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

4.10. Üye, Platform'u aşağıda sayılan haller başta olmak üzere hukuka ve ahlaka aykırı bir şekilde kullanmayacağını kabul beyan ve taahhüt eder:

  • 4.10.1. Platform’un herhangi bir kişi adına veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, amacıyla kullanılması;
  • 4.10.2. Platform’un bütününün veya bir bölümünün bozma, değiştirme veya ters mühendislik yapma amacıyla kullanılması;
  • 4.10.3. Yanlış bilgiler veya başka bir kişinin bilgileri kullanılarak işlem yapılması, yanlış veya yanıltıcı ikametgâh adresi, elektronik posta adresi, iletişim, ödeme veya hesap bilgileri de dahil yanlış veya yanıltıcı kişisel veriler kullanmak suretiyle gerçek olmayan Üyelik hesapları oluşturulması ve bu hesapların Üyelik Sözleşmesi'ne veya yürürlükte mevzuata aykırı şekilde kullanılması, başka bir Üye'nin hesabının izinsiz kullanılması, başka birinin yerine geçilerek ya da yanlış bir isimle işlemlere taraf ya da katılımcı olunması;
  • 4.10.4. Kampanya ve puanlama sistemlerinin; Platform’daki kampanyaları Platform dışında yayınlamak gibi Platform dışı amaçlar için veya sistemleri manipüle edecek şekilde kullanılma amaçları dışında kullanılması;
  • 4.10.5. Virüs veya Platform’a, Platform’un veri tabanına, Platform üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici herhangi başka bir teknoloji yayılması;
  • 4.10.6. Üyeler hakkında elektronik posta adresleri de dâhil herhangi bir bilginin ilgili kişilerin izni olmaksızın toplanması veya 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun uyarınca ihlal teşkil edecek diğer uygulamalarda bulunulması;
  • 4.10.7. Platform tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerinde makul olmayan veya orantısız derecede büyük yüklemeler yaratacak ya da teknik işleyişe zarar verecek faaliyetlerde bulunulması, ŞİŞECAM’ın önceden yazılı iznini alınmaksızın Platform üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) ve veri taraması (data crawling) gibi "screen scraping" yazılımları veya sistemleri kullanılması ve bu şekilde Platform’da yer alan herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanarak, yayınlanması veya kullanılması;
  • 4.10.8. Hizmetler'in, Platform’da sunulan kampanya ve avantajların kötü niyetle ve haksız fayda sağlanması amacına yönelik kullanılması, kampanya koşullarının kötü niyetle ihlal edilmesi.

4.11. isicamciyiz.biz Platform’unun virüs ve benzeri zararlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Üye, Platform’da yaptığı işlemleri Platform’a teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlüdür. Üye, Platform’a sağlayacağı tüm bilgi, içerik, materyal ve sair içeriğin sisteme zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisansız ürün, truva atı vb. içermemesi için gerekli koruyucu yazılımları ve lisanslı ürünleri kullanmak da dâhil olmak üzere gerekli her türlü tedbiri aldığını kabul ve taahhüt eder. Üye, https://www.isicamciyiz.biz Platform’una girmekle, kullandığı yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek hata ve bunların sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır. Üye ayrıca Hesap Sayfası'na robot veya otomatik giriş yöntemleriyle girmeyeceğini kabul eder.

4.12. Üye, hesabında yer alan veya Platform’da kendisi tarafından yüklenen bilgi ve içeriklerin tam, doğru ve güncel olmasından sorumlu olduğunu, bilgilerin doğru ve güncel olmaması nedeniyle Puan veya diğer faydaları kazanamaması yahut kullanamaması halinde ŞİŞECAM’ın herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul eder. Üye ayrıca bu bilgi ve içeriklerin yanıltıcı olmadığını, karalama, kötüleme, itibar zedeleyici beyan, hakaret, iftira, tehdit veya taciz gibi hukuka veya ahlaka aykırı nitelik taşımayacağını, bu bilgi ve içeriklerin üçüncü kişilerin fikri mülkiyet hakları ve kişilik hakları da dahil olmak üzere herhangi bir hak ihlaline sebep olmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir. Bu madde başta olmak üzere Üye tarafından Platform’a yüklenen ve işbu Sözleşme ile Platform’da yer alan diğer koşul ve şartlara aykırı bilgi ve içerikler Platform’dan kaldırılabilecek, bu tür içerikler nedeniyle Üye’nin Platform’dan faydalanma imkânı kısmen veya tamamen askıya alınabilecektir.

4.13. Platform’un kullanımından kaynaklanan her türlü yasal, idari ve cezai sorumluluk Üye’ye aittir. ŞİŞECAM, Üye’nin Platform üzerinde gerçekleştirdiği faaliyetler ve/veya işbu Sözleşme ve yasaya aykırı eylemleri neticesinde üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üçüncü kişilerden bu kapsamda gelecek her türlü talep ile Üye’nin Sözleşme'de belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesinden kaynaklanan ŞİŞECAM’ın uğrayacağı zararlar Üye’ye rücu edilecektir.

4.14. Üye Platform’da yapılacak iyileştirme ve diğer değişiklikleri uygulamak için Platform’a erişimin geçici olarak engellenebileceğini kabul eder.

4.15. ŞİŞECAM, Üye bilgilerinin kaybı, değişimi, kötüye kullanılması ile bu bilgilere yetkisiz erişimi engellemek için gerekli önlemleri almaktadır. Ancak bu husus, ŞİŞECAM’ın bilgi güvenliği ile ilgili olarak herhangi bir taahhüdü bulunduğu şeklinde yorumlanmayacaktır. Platform’un kullanımına ilişkin risk Üye’ye aittir.

4.16. Isıcam Kumbara Kart sisteminin bir başka şirket uygulaması/Platform ile birleşmesi, bir başka şirkete devri veya bir başka firmayı satın alması durumlarında kişisel bilgiler anılanlara devredilebilir/alınabilir, Üye’lerin bahsi geçenlerce de elektronik iletişim yapılabilir. Üye tarafından ŞİŞECAM’a bildirilmediği sürece, Isıcam Kumbara Kart uygulaması cihazdan kaldırılmış veya Üye sözleşmesi sona ermiş olsun/olmasın, bu özellikler geçerli olmaya devam eder. 

4.17. Isıcam Kumbara Kart Mobil Uygulamasının-Web Servislerinin kullanımı ücretsiz olmakla beraber; uygulama-Platform kullanımının gerektirdiği her türlü haberleşme-iletişim giderleri Üye'ye aittir ve internet servis sağlayıcısı ile şahsi anlaşmasına bağlıdır.

4.18. Kumbara Kart ile ilgili soru, talep veya Kumbara Kart Kulübü üyelik iptali için +90 850 450 47 26 numaralı telefon ya da iletişim formu üzerinden Isıcam Kumbara Kart Müşteri Hizmetleri’ne başvurulmalıdır. Bildirim yapılana kadar geçen sürede üçüncü kişilerin hesabı kullanımlarından doğacak zarardan ŞİŞECAM sorumlu tutulamaz.

4.19. ŞİŞECAM, Isıcam Kumbara Kart Kulübü kapsamında üçüncü kuruluşlarla ortaklıklar veya ortak kampanyalar düzenleyebilir; Isıcam Kumbara Kart Kulübü’nü farklı programlarla birleştirebilir. Üye, Şişecam Kumbara Kart katılım koşullarına program kapsamında düzenlenen indirim ya da puan kampanyalarını başka hiçbir üyelik hesabı veya kampanya ile birleştirme talebinde bulunamayacaktır. ŞİŞECAM tarafından farklı kurumlar nezdinde veya iş birliği içerisinde düzenlenen kampanya avantajları ile Isıcam Kumbara Kart katılım koşulları avantajlarının birleştirilmesi sadece ŞİŞECAM’ın inisiyatifindedir.

 

5. UYGULAMA KULLANIMI SÜREÇ VE KOŞULLARI

5.1. Puan Kazanımı

5.1.1. Doğrama Firmaları, satın aldığı Isıcam Sistemlerine ilişkin olarak Isıcam Yetkili Üreticileri tarafından düzenlenen ve kendisine iletilen Garanti Belgesi/Belgelerini Platform’da bulunan ilgili alan aracılığıyla yükleyerek Kumbara Kart Puanı kazanacaktır.

5.1.2. Sisteme yüklenen Garanti Belgeleri’nden puan kazanabilmek için belgede yer alan fatura tarihinden itibaren 6 Ay içerisinde belgelerin üzerinde bulunan barkodun sisteme yüklemesi gerekmektedir. 6 aylık süre geçtikten sonra yüklenmek istenen belgeler sisteme yüklenemeyecek ve puan kazanılamayacaktır. Üye’nin sistemde yaşanan bir problem veya aksaklıktan kaynaklı Garanti Belgesi’ni sisteme yükleyememesi durumunda Üye derhal ŞİŞECAM’ı bilgilendirmek ile yükümlüdür. Böyle bir durumda Üye, ŞİŞECAM’ı bilgilendirmediği ve Garanti Belgesi üzerinde yer alan fatura tarihinden itibaren 6 aylık sürenin geçtiği takdirde ilgili belgelerden puan kazanamayacağını kabul eder.

5.1.3. Üye, her Isıcam Sistemleri alımı sonrasında kazanılan puanların Şişecam’ın belirlediği Üye ve puanlandırma sistem yapısını ve ŞİŞECAM’ın bu içerikleri tek taraflı olarak değiştirmeye hakkı olduğunu kabul eder.

5.1.4. Üye’nin, Platform’ni kullanırken kendisine özel olarak (doğum tarihi, tuttuğu takım gibi) sorulabilecek bazı anket sorularına vereceği cevaplar, profil bilgileri içerisinde veya Platform’da güvenli bir şekilde saklanmaktadır. Bu bilgiler kullanıcıları profilleme, hedef kitle yönetimi ve hedef kitleye özel kampanya planlama amaçlı ve Isıcam Kumbara Kart Aydınlatma Metni ve Rıza Beyanı'nda belirtilen amaçlarla kullanılabilecektir.

5.1.5. Herhangi bir Üye’ye Isıcam Kumbara Kart uygulamasında herhangi bir imkânın sağlanmış olması diğer Üyeler’e de aynı imkânın sağlanacağı anlamına gelmez. Ayrıca, bir Üye’nin herhangi bir özellik, kampanya ve imkândan yararlanmış olması, aynı ürün ve kampanyada her zaman aynı veya benzeri imkanlardan istifade edebileceği anlamına gelmemektedir.

5.1.6. Isıcam Kumbara Kart dönemsel olarak Puan kazanım/kullanım açısından farklı değerler uygulayabilir. Sistem işleyişindeki değişiklikler https://www.isicamciyiz.biz/Home/KullanimKosullari üzerinden takip edilebilir. Isıcam Kumbara Kart içerinde yayınlanan farklı kampanyaların kendi koşulları içerisinde kazanılan Puan tutarları Isıcam Sistemleri alımı sonrasında Isıcam Kumbara Kart Platform/uygulaması içerisinde yüklenir ve görüntülenir. Kazanılan fiziki ödüller ise firmanın sistemde kayıtlı adres ve iletişim bilgileri doğrultusunda gönderilir ve gönderim takibi üye tarafından sistem üzerinden görüntülenebilir. Kampanyaların kullanım koşullarını görüntülemek için websitesi üzerinden https://www.isicamciyiz.biz/Home/Campaigns ziyaret edilebilir veya mobil uygulama içerisindeki menü alanında yer alana Kampanyalar bölümünden ulaşılabilir.

5.1.7. Üye’nin Isıcam Kumbara Kart hesabında biriken Puanları ilgili koşullarda aksi belirtilmediği sürece, kazanıldığı tarihten itibaren 2 (iki) yıl sonra silinecektir. Kullanılmayan ve geçerliliğini yitirmek üzere olan puanlar ile ilgili “Hesabım- Hesap Hareketlerim” bölümünden bilgi edinilebilir. Puan silinme dönemlerinde gereğinden fazla puan silindiğini veya puanı silinmemesi gerekirken silindiğini iddia eden Üye’ler bu durumu fiziki dökümanlarla destekleyerek ilgili işlemlerin yapılacağını aksi takdirde ŞİŞECAM’ın konuyla ilgili sorumlu tutulamayacağını kabul eder.  Şişecam, Isıcam Kumbara Kart ile ilgili tüm kuralları değiştirebilme ve kazanım ve/veya kullanım açısından son verme haklarını her zaman için saklı tutar.

 

 

5.2 Hediye Kataloğu Alışverişleri

5.2.1. Gönderilen tüm hediyelerin garanti belgeleri orijinal kutularının içerisinde veya üzerinde yer almaktadır. Garanti belgeleri vb. dökümanlar ürün teslimatı sonradan temin edilen evrak olmadığından dolayı, hediye paketini açtıktan sonra içinin ve dışının dikkatlice kontrol edilmesi önemlidir.

5.2.2. Ürünün orijinal kutusu içinden çıkan Garanti Belgesi ve irsaliyenin atılmaması gerekmektedir. Bu belgeler garanti süresi boyunca yaşayabileceğiniz arıza durumlarında yetkili servislere ibraz edilmesi gereken belgelerdir. Teslim aldığınız ürünlerin arızalı olması durumunda, ürün kullanım kılavuzundaki talimatlara göre hareket edilmeli ve ilgili ürünün Yetkili Servisi'ne başvuruda bulunulmalıdır.

5.2.3. Bütün ürünler fabrikasyon hatalarına karşı imalatçı ve ithalatçı firmaların garantileri altındadır. Ürünlerin garanti süreleri irsaliye tarihi ile başlar; üreticinin belirlediği garanti süresi ile sona erer.

5.2.4. KDV, ÖTV vb. vergi oranlarında ve ürün fiyatlarında meydana gelebilecek değişiklikler, ayrıca Vergi ve Gümrük Mevzuatı’ndaki tüm değişiklikler Hediye Kataloğu’nda yer alan ürünlerin puan bedellerinde değişiklik olmasına sebep olabilmektedir.

5.2.5. Kazanılan puanlar nakde çevrilemez, puanlar için kısmen veya tamamen nakit ödeme yapılmaz.

5.2.6. Seçilen hediyelerin teslim adresleri Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yer almalıdır ve siparişler onaylandıktan sonra hediyelerin teslimat süresi 10 iş günüdür.

5.2.7.  Beyaz Eşya gibi ağır ürünlerin, kargo taşımacılığı apartman kapısına kadar yapılmak olup, ev veya iş yeri içerisine veya bulunduğu kata teslimi yapılmamaktadır. Beyaz Eşya, TV gibi kurulum gerektiren ürünlerin Yetkili Servis tarafından kurulumunun yapılması gerektiğinden, kurulum gerektiren ürünler için, ürün alındıktan sonra (orijinal ambalajı açılmadan) ilgili servis hattının aranması gerekmektedir. Üye bu kategoriden sipariş verdiğinde bu hususları bildiğini kabul etmektedir.

5.2.8. Üye isicamciyiz.biz web portalındaki hediye kataloğundan hediye siparişi verilmesiyle Sözleşme’de yer alan tüm kampanya şartlarını kabul eder.

5.2.9. Üye, kendisine teslimden edilen hediyeleri kendisine teslim edildikten sonra makul bir süre içerisinde kontrol eder. Bu kontrolden sonra hediye edilen ürünün ayıplı olduğu veya ürünün talep edilen ürün olmadığı anlaşılırsa hediyenin iadesi için derhal ŞİŞECAM’a bilgi verir. Bu haller dışında, hediyenin değişimi veya iadesi mümkün olmayıp üyeye puan iadesi yapılmaz. Üye, makul sürede gerekli kontrolleri sağlamadığı takdirde de iade yapamayacağını kabul ve beyan eder.

5.3 Tatil Rezervasyonu Şartları

5.3.1. Sunulan tüm seyahat ürün ve hizmetleri için seyahat başlamadan en az 4 hafta önceden ŞİŞECAM’a bildirilmesi ve rezervasyon yaptırılması zorunludur. Siparişin verilmesi ve ŞİŞECAM tarafından onaylanması ürün veya hizmetin müsaitliğini garanti etmez. Hizmet belgesi (Voucher) olmadan ilgili tesis hizmet vermek zorunda değildir.

5.3.2. Tüm ürün ve hizmetler rezervasyon ve doluluk durumuna göre karşılanır. Tatil tarihlerinde talep edenin istediği tarih öncelikli olmakla birlikte, anlaşmalar çerçevesinde tur şirketi tarafından farklı tarihler önerebilir. Rezervasyonlar, uçak, otel, restoran ve ilgili tesislerdeki yer durumu ile sınırlıdır.

5.3.3. Yurtdışı tatillerde ulaşım ücreti puanlara dahil, yurtiçi tatillerde ulaşım ise isteğe bağlı olarak değişmektedir. Havayolu ulaşımında, müsaitlik veya bağlantı durumuna göre belirlenecek olan havayolları kullanılacaktır.

5.3.4. Aksi belirtilmedikçe tüm fiyatlar, çift kişilik odada kişi başı veya tek kişilik odada kişi başı konaklama olarak verilmiştir. Pansiyon durumları (yarım pansiyon, oda kahvaltı, her şey dahil vb.) ayrıca belirtilerek sunulur. Çift kişilik odada kişi başı konaklama ürünlerinin minimum 2 adet alınması gerekmektedir.

5.3.5. Tur hizmetlerinde dahil olan bileşenler için lütfen ilgili seyahat ürününün sayfasını dikkatlice inceleyiniz. Zorunlu seyahat sigortasının mutlaka tüm seyahatlerde alınması gerekmekte olup, yurtdışı tatillerinde vize, alan vergileri, yurt dışı çıkış harçları vs. ekstra ödemeler ve işlemler, Üye'ye aittir. Bunlardan dolayı doğabilecek sorunlarda tatil talebi iptal edilemez.

5.3.6. Belirlenen puanlar; resmi tatiller, özel günler, sömestr tatili, bayramlar, yılbaşı, noel, yerel festivaller, kongre ve fuar gibi yoğun dönemlerde geçerli değildir. Kesin rezervasyonlar yapıldıktan ve Hizmet Belgesi verildikten sonra meydana gelebilecek iptal ve / veya değişiklik talepleri ancak ilgili havayolu veya tesis tarafından onay bilgisi alındıktan sonra işleme alınır. Üye, bu işlem nedeniyle ilgili havayolu veya tesisin talep ettiği tüm tazminat, cezai şart vb. sonucu oluşan tüm masraflardan sorumlu olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder.

5.3.7. Ayrıca tüm hizmetlerin sağlanmasında ŞİŞECAM’ın kontrolü dışında gelişebilecek gecikmeler, iptaller, bagaj kaybı, hasar ya da Üyenin vasıtayı kaçırması, pasaport veya vizesinde vb. durumlar için sorun çıkması, seyahati hastalık vb. nedenlerle yarıda bırakması, kanunlara riayetsizlik etmesi gibi olumsuzluklardan ve tur programları esnasında meydana gelebilecek kazalardan dolayı ŞİŞECAM sorumlu tutulamaz, hizmetin yanması halinde ücret iade talebinde bulunulamaz.

5.3.8. Belirtilen hizmetlerin mücbir sebeplerden dolayı yerine getirilememesi durumunda vaat edilen hizmetin sağlanamamasından ŞİŞECAM sorumlu değildir. ŞİŞECAM tedarikçiler ile Üye arasında aracı konumunda olup tüm servis verilen ürünlerin emniyetlerinden yine tedarikçi firmalar sorumludur. Belirtilen hizmetlere ait sipariş veren Üye, tüm koşul notlarını okumuş ve kabul etmiş sayılır.

5.3.9. Odalara giriş birinci gece konaklamasında, en erken saat 14.00 itibari ile yapılabilir. Son gün çıkışta ise otel odalarının saat 12.00’de boşaltılmış olması gerekmektedir. Otel odaları genelde iki kişinin konaklaması için tasarlandığından, üçüncü kişi için eklenen yatak küçük ve daha az konforlu olacaktır.

5.4 Hediye Kataloğu Sipariş Değişimi, İadesi ve İptalleri

5.4.1. ŞİŞECAM tarafından değerlendirme yapıldıktan sonra, değerlendirmenin olumlu olması halinde iade veya iptal işlemleri siparişin verildiği üyelik hesabına yapılacaktır. Yapılan iptal ve iadelerden doğan Puan geri yüklemeleri, “Hesabım- Hesap Hareketlerim” bölümünden görüntülenebilmektedir.

5.4.2. Yetkili Servis tarafından açılmamış ve kurulumu yapılmayan bu tür ürünler (5.2.7. Madde) garanti kapsamı dışında işlem göreceğinden iadesi kabul edilmemektedir. Bu konuda detaylı bilgi ilgili ürünün üreticisinden alınabilir. Üye söz konusu durum ile ilgili ŞİŞECAM’ın herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.

5.4.3. Hediye Kataloğunda yer alan ürünler stoklarla sınırlıdır. Seçtiğiniz hediyenin teknik nedenlerden dolayı sağlanamaması ya da stoklarının tükenmesi durumunda eş değerde bir hediye sunulacak veya isicamciyiz.biz portalindeki hediye kataloğu üzerinden yeni bir seçim yapma imkânı sağlanacaktır.

 

5.4.4. Tatil siparişlerinin iptali yapılmamaktadır.

 

5.4.5. Seyahat esnasında kullanılmamış hiçbir ürün veya hizmetin bedeli iade edilmeyecektir.

 

6. GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

6.1. ŞİŞECAM, Üye'nin Platform’da sunulan Hizmetler'den yararlanabilmek için Platform üzerinden kendisine sağladığı kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahil her türlü mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir. ŞİŞECAM, bu kapsamda Üye'nin sağladığı kişisel veriler https://www.isicamciyiz.biz/Home/Gizlilik linkinde yer alan Gizlilik Politikası'na uygun olarak toplamakta, kullanmakta, aktarmakta ve diğer şekillerde işleyebilmektedir.

 

7. SÖZLEŞME'NİN FESHİ

7.1. Taraflar'dan herhangi biri, işbu Üyelik Sözleşmesi'ni tek taraflı olarak ve tazminat ödemeksizin her zaman feshedilebilir. Böyle bir fesih halinde Taraflar fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve borçları karşılıklı olarak tamamen ifa edeceklerdir.

7.2. ŞİŞECAM, Üye’nin işbu Üyelik Sözleşmesi'nin herhangi bir maddesini ihlal ettiğini tespit etmesi veya buna ilişkin makul bir şüphe duyması halinde üyeliği askıya alma, sonlandırma, dava ve takip haklarına sahiptir.

 

8. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

8.1. “ŞİŞECAM/ISICAM” markası ve logosu, www.isicamciyiz.biz mobil uygulamasının ve Platform’un tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak ŞİŞECAM tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı ile kendi mülkiyetindedir. Üye, ŞİŞECAM’ın veya bağlı şirketlerinin mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını yazılı izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz ve bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. Üye, mobil uygulamasının veya Platform’un bütünü ya da bir kısmını başka bir ortamda ŞİŞECAM’ın yazılı izni olmaksızın kullanamaz. Üye'nin, üçüncü kişilerin veya ŞİŞECAM’ın fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde davranması halinde, Üye, ŞİŞECAM’ın ve/veya söz konusu üçüncü kişinin tüm doğrudan ve dolaylı zararları ile masraflarını tazmin etmekle yükümlüdür.

 

9. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLER

9.1. ŞİŞECAM, tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, işbu Üyelik Sözleşmesi'ni ve Platform’da yer alan Aydınlatma ve Rıza Beyanı, Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası ile Çerez (Cookie) Politikası da dahil her türlü politikayı, hüküm ve şartı uygun göreceği herhangi bir zamanda, herhangi bir sebep göstermeksizin ve herhangi bir ihbarda bulunmaksızın, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Platform’da ilan ederek tek taraflı olarak değiştirebilir. Üyeler, değişen hükümlerin Platform’daki ilgili alanlarda yayınlanması itibarıyla geçerli olduğunu ve bu alanların düzenli olarak kontrol edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler. İşbu Üyelik Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, Platform’da ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Bunlara ilavede bulunma veya yenileme ve Platform’da yeniden organize etme, konu, kapsam ve içeriğini değiştirme, yayını durdurma hakkı saklıdır.  Platform’un üyelik girişi yapılarak kullanılması ile Üye güncel koşulları kabul etmiş addedilir. Şüpheye mahal vermemek adına, işbu Üyelik Sözleşmesi Üye tarafından tek taraflı olarak değiştirilemez. Söz konusu metin ve dokümanların düzenli bir şekilde takip edilmesinden Üye bizzat sorumlu olacaktır.

 

10. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

10.1. ŞİŞECAM, yetkilileri, müdürleri, çalışanları ya da marka ortakları, ajansları, tedarikçileri; Platform’a girilmesi, Platform’un ya da Platform’daki bilgilerin ve diğer verilerin, programların vs. kullanılması, işlemin kesintiye uğraması, verilerin silinmesi, kaybı, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, kayıtların değiştirilmesi veya kullanılması sebebiyle, Sözleşme'nin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. Platform ve Platform kapsamındaki özellikler ve sair içerikler "olduğu gibi" sunulmakta olup, bu kapsamda ŞİŞECAM’ın bunların doğruluğu, tamlığı ve güvenilirliği ile ilgili herhangi bir sorumluluk ya da taahhüdü bulunmamaktadır. ŞİŞECAM’ın ayrıca, Platform kapsamında satın alınan ürün veya hizmetlere ilişkin olarak herhangi bir taahhüdü veya bunlardan doğacak taleplere ilişkin sorumluluğu bulunmamaktadır. ŞİŞECAM, işbu Sözleşme kapsamında ticari elverişlilik, belli bir amaca veya kullanıma uygunluk veya ihlalin söz konusu olmamasına ilişkin olarak açık veya zımni herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır. ŞİŞECAM ağır kusur halleri dışında kar kaybı, şerefiye ve itibar kaybı dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Platform’un kullanımı neticesinde meydana gelen hiçbir doğrudan, dolaylı, özel, arızi, cezai zarardan sorumlu olmayacaktır.

10.2. Üye, Platform üzerinden ŞİŞECAM’ın kontrolünde olmayan başka internet sitelerine ve/veya platformlara, dosyalara veya içeriklere link verilebileceğini, üçüncü taraflara ait hizmetlerin sunulabileceği ve bu tür linklerin yöneldiği internet sitesini veya işleten/hizmeti veren kişiyi desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen mobil uygulamalar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında ŞİŞECAM’ın herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.

10.3 .Üye, Platform ve Platform üzerinden sunulan içeriklere erişim ve bunların kalitesinin büyük ölçüde ilgili internet servis sağlayıcısından temin edilen hizmetin kalitesine dayandığını ve söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda ŞİŞECAM’ın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını, Platform’un işleyişinin kusurdan ari olmadığını ve zaman zaman teknik aksaklıklar veya erişim engelleriyle karşılaşabileceğini bildiğini kabul ve beyan eder.

10.4 .Üye, ŞİŞECAM’ın Platform’a virüs, solucan (worm) veya başka türlü saldırıların ve izinsiz erişimlerin olmayacağını veya Platform’dan yahut Platform’a bilgi aktarılmayacağını garanti etmediğini ve ŞİŞECAM’ın Platform’a ilişkin olarak destek, bakım, güncelleme veya yeni versiyonlar sağlama yükümlülüğünün olmadığını bildiğini kabul etmektedir.

11. MÜCBİR SEBEP

11. Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket veya ŞİŞECAM’ın kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar ("Mücbir Sebep") ŞİŞECAM’ın işbu Üyelik Sözleşmesi'nden doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, ŞİŞECAM ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Üyelik Sözleşmesi’nin bir ihlali olarak kabul edilemez.

 

12. MUHTELİF HÜKÜMLER

12.1. Delil sözleşmesi; Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi’nden doğabilecek ihtilaflarda ŞİŞECAM’ın resmi defter ve ticari kayıtları ile ŞİŞECAM’ın veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

12.2. Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlıkların Çözümü; İşbu Üyelik Sözleşmesi münhasıran Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nden kaynaklanan veya işbu Üyelik Sözleşmesi ile bağlantılı olan her türlü ihtilaf, İstanbul Tüketici Hakem Heyetleri ve İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri'nin münhasır yargı yetkisinde olacaktır.

12.3. Bildirim; ŞİŞECAM, Üye ile Üye'nin kaydolurken bildirmiş olduğu elektronik posta adresi vasıtasıyla veya telefon numarasına arama yapmak ve SMS göndermek suretiyle iletişim kuracaktır. Üye, elektronik posta adresini ve telefon numarasını güncel tutmakla yükümlüdür.

12.4. Üyelik Sözleşmesi’nin Bütünlüğü ve Bölünebilirliği, İşbu Üyelik Sözleşmesi, konuya ilişkin olarak Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmaktadır. İşbu Sözleşmesi’nin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama ölçüsünde Sözleşme bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.

12.5. Üyelik Sözleşmesi'nin Devri; Üye, ŞİŞECAM’ın önceden yazılı onayını almaksızın işbu Üyelik Sözleşmesi’ndeki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen temlik edemeyecektir.

12.6. Tadil ve Feragat; Taraflar'dan birinin Üyelik Sözleşmesi'nde kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.

 

* 12 (on iki) maddeden ibaret işbu Üyelik Sözleşmesi, Üye tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle, onaylandığı an itibariyle yürürlüğe girmiştir.

 

 

 

Isıcık